Archive for the ‘Positive Thinking’ Category

19 ประการที่มนุษย์เราจะประสบความสำเร็จ ได้ตามความฝัน

มนุษย์ต้องการความประสบความสำเร็จ ตามความฝันนี่เรา ๆ ท่าน ๆที่พยายามก้าวเดินไปตามถนนแห่งความฝันที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าความฝันนั้นจะดูยิ่งใหญ่น่าตกใจหรือตั้งไว้เล็กมาก จนแทบไม่น่าเชื่อ แต่ในที่สุดก็สรุปได้ว่าฝันของเขาก็แค่อยากให้ชีวิตมีความสุขกับรูปแบบชีวิตที่เรียบง่าย เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 19 ประการมีดังนี้ สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ผู้มีสุขภาพดีย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากร่างกายมีสุขภาพไม่ดีร่างกายมีปัญหาก็ควรใส่ใจต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพโดยการไม่ทำลายสุขภาพของตนเองโดยการดื่มเหล้าเป็นอาจิณติดบุหรี่งอมแงม จงดูแลสุขภาพโดยการหาอากาศดี ๆ หายใจ ห่างไกลจากควันไฟ ควันบุหรี่ ฝุ่นจงกินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน แล้วเลือกอาหารดี ๆต่อสุขภาพมารับประทานและจงกินแต่พอดี ๆออกกำลังกายวันละเล็กละน้อย สม่ำเสมอ เป็นยาอายุวัฒนะหาวิธีการเดินบ้างแทนการใช้รถ การขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์ นอนพักผ่อนให้เพียงพอหาหนังสือมาอ่าน หรือกินนมอุ่น ๆ ก่อนนอนจำให้หลับสบายเพื่อหลีกเลี่ยงการกินยานอนหลับทำงานด้วยใจรัก และเป็นสุข ในขณะทำงานจะเหมือนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยแบ่งเวลามาทำงานอดิเรกบ้าง ทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุขขณะทำพบเพื่อนฝูงที่ถูกใจ สนุกสนานเป็นกันเองในขณะคุยต่อชีวิตเพื่อเป็นแนวทางสร้างสุขศึกษาธรรมมะและปรัชญาอะไรก็ได้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อเป็นแนวทางสร้างสุขทำใจให้มีจิตใจเบิกบาน สร้างความกลมกลืนวิถีชีวิต ไม่ตึงเครียดเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดี พูดแบบไหนถูกใจคน ใช้หนังสือเป็นคู่มือ ใช้พจนานุกรมเพื่อให้รู้ความหมายแล้วใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องพกสมุดโน๊ตติดตัว พบคำใหม่ หรือสำนวนใหม่ที่พบแล้วหาเวลาว่าง ๆ มาอ่านแล้วนำไปใช้ในการสนทนาจัดเรียงรูปประโยคที่พูดออกมาให้สละสลวย และได้ IDEA ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพิ่มพลังให้การรวบรวมความคิด การรวบรวมกำลังความคิดจะทำให้อยู่เหนือสถานการณ์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย หากกำลังนั่งใจลอย ก็เรียกสติกลับมาห้ามเบื่อหน่ายในสิ่งที่กำลังทำ เวลาทำงานก็มีหยุดพักกลางวันบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความล้าจงกระตุ้นตนเองโดยให้มองถึงจุดหมายในชีวิตจะได้มีพลังห้ามอ้างว่าไม่มีเวลาผลัดวันประกันพรุ่งห้ามคิดว่าผมทำไม่ได้จงกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ไม่ปล่อยไปโดยไม่มีจุดหมาย ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่คุณไม่พอใจหรือมีผลต่อชีวิตเพียงใดก็จะไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ จงเชื่อว่าทุกอย่างแก้ไขได้ พัฒนาความจำของตนเอง […]

คิดเป็น

คิดเป็น คิดเชิงบวก คือ การมองโลกและเรื่องต่าง ๆ ในแง่ดี (ดังเช่น การตนเองหรือองค์กร ต้องมองให้เห็นส่วนดีของตนเองหรือองค์กร มองเห็นส่วนที่จะพัฒนาในทางดีต่อไปได้เสมอ เห็นลู่ทางที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกและบุคคลอื่นรอบตัวได้อย่างราบรื่นเสมอ) คิดเชิงระบบ คือ การมองถึงภาพรวม วัตถุประสงค์ เหตุและผล โดยพิจารณาทุก ๆ มิติ เข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ในระบบโครงสร้าง การเชื่อมโยงกัน การสัมพันธ์กัน การปฏิสัมพันธ์กัน หรือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งต่าง ๆ (ดังเช่น บุคลิกภาพ ความคิด และการกระทำของแต่ละคน จะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือองค์กร ดังนั้นบุคลากรขององค์การเป็นเครื่องสะท้อนหรือตัวแทนให้บุคคลภายนอกหรือลูกค้าเห็นในตัวตนความเป็นองค์การ) คิดแบบสร้างสรรค์ ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการและวัฒนธรรมของกลุ่ม เข้าใจ เข้าถึง และจัดการกับสมาชิกได้ จริงใจและเอื้ออาทร การให้เกียรติกับสมาชิกทุกคน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

บทเรียน-จากชีวิตของนกอินทรี

บทเรียน-จากชีวิตของนกอินทรี                  นกอินทรีมีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดในบรรดาสัตว์ปีก มันสามารถมีชีวิตได้นานถีง 70 ปี   แต่ก่อนที่จะอยู่ได้นานถึงป่านนั้น นกอินทรีต้องมีการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของมันเมื่ออายุได้ 40 ปี ตอนนั้นกรงเล็บที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นของมันจะไม่สามารถจับสัตว์เป็นอาหารได้อีก จงอยปากที่แหลมคมเริ่มโค้งงอ เนื่องจากมันอายุถึง 40 ปีแล้วจึงมีปีกที่หนาและหนัก ขนที่ยาวรุงรังจะไปรวมกันที่อกของมัน ทำให้มันบินได้ลำบากมากขึ้น และเมื่อนั้น มันจะมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง นั่นก็คือตายไปซะหรือจะตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไป ซึ่งต้องเผชิญความเจ็บปวดในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นระยะเวลายาวนานถึง 150 วัน ในขั้นตอนนี้มันจะต้องบินขึ้นไปบนยอดภูเขาสูง และอยู่ที่รังของมัน มันจะต้องใช้จงอยปากที่โค้งทื่อของมันจิกเคาะกับก้อนหิน ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งจงอยหลุดออกมา หลังจากนั้นมันจะต้องรอให้จงอยปากอันใหม่งอกขึ้นมา และพอจงอยปากงอกออกมาแล้ว ที่นี้ก็ถึงตากรงเล็บที่งอกขึ้นมาใหม่ต่อจากจงอยปาก เมื่อกรงเล็บใหม่ที่งอกขึ้นมาสมบูรณ์แล้ว มันก็จะเริ่มจิกถอนขนที่ดกหนาแล้วผลัดขนใหม่ หลังจาก 5 เดือนหรือ 150 วันผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงก็จะเสร็จสมบูรณ์ นกอินทรีก็จะบินสูงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้ง พร้อมกับร้องเสียงดังก้องสะท้านฟ้า คล้ายดังเป็นการประกาศก้องว่า ตูข้ากำเนิดใหม่แล้ว และจะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปอีก 30 ปี…. ( ถ้าไม่ถูกยิงหรือเจออุบัติเหตุตายไปก่อน) จากชีวิตของมันทำให้เราเรียนรู้ว่า… – หลาย ๆ […]

กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง

มีคำกล่าวว่า We are what we think as we think so we become คุณเป็นอย่างที่คุณคิด หากคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้สำเร็จ จากการศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้พบว่าทุกคน มีคุณสมบัติของความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองจัดเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่ง กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง      1. พึ่งตนเองได้  ” อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ ” หมั่นฝึกตนช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด ก่อนจะร้องขอให้ผู้อื่นช่วย เพราะหากเราไม่ช่วยตนเองแล้วยากที่ใครจะมาช่วยเรา และจะเป็น การตัดโอกาสและความก้าวหน้าของตนเองอย่างน่าเสียดาย เพราะไม่ได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ ดังนั้นจงช่วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง      2. รู้จักตนเอง  พยายามรู้จักตนเองให้ดีที่สุดด้วยการสำรวจตัวเองว่า มีจุดดี จุดด้อย จุดเด่นอะไรบ้าง จะปรับจุดด้อยให้ดีขึ้นได้อย่างไร ใช้จุดเด่นของตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างไร และยอมรับตนเองในฐานะมนุษย์ ซึ่งมีความสามารถ พลัง ค้นให้พบ หาให้เจอ พลังที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวและนำมาใช้ให้เต็มที่ พร้อมกันนั้นก็ยอมรับจุดอ่อนที่มีหลังจากได้พยายามปรับแล้ว เพราะทุกคนก็ย่อมมีจุดแข็งจุดอ่อน ” นี่คือมนุษย์ ”      […]